کد مطلب:230836 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

خداحافظي
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامهنگام غم و سوز جدايي است رضا جان (ع)

هنگام جدايي چه عزايي است رضا جان (ع)؟!من با غم هجران تو اي زاده موسي (ع)

برگو چه كنم اين چه جدايي است رضا جان (ع)؟هنگام زيارت همه ام سوز و گداز است

اكنون كه عجب شور و نوايي است رضا جان (ع)!در محضرت از جان بسرايم به دم عشق

بي چون كه بر آن عشق صفايي است رضا جان (ع)!بر فرقت احباب عجب سخت زماني است

گويي كه ز تن جان به رهايي است رضا جان (ع)!از محضر پور نور تو گيريم شفايي

بي نور تو بي چون نه شفايي است رضا جان (ع)!گويند كه دوري شود آغاز محبت

دوري ز تو بر من چه بلايي است رضا جان (ع)!با زمزمه عشق حكيمت به نوا گفت

اين شه خلف آل كسايي است رضا جان (ع)!مشهد مقدس، حرم مطهر 8 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 80]