کد مطلب:230837 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:99

مژده
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامدوباره مژده رسيدم كه زاير قمرم

به پيش پاي رضا (ع) من ز شام تا سحرمخدا نصيب كند درگه رفيعش را

ز اشك شوق بشويم به عشق مفتخرمهزار بار اگر فرصتم دهند ز جان

به خاكپاي وي افتم همين بود نظرمنگاهباني درگاه او مرا عشق است

چه آنكه پيش رخ يار، مي روم به حرممرا شميم كمند دو زلف مشگينش

به سوي طوس كشد ني ز پا، روان ز سرمبه شوق باده ز جام الستي شه عشق

خمار مزه ي آنم كه راه مي سپرممرا جلالت درگاه اوست جلوه ي عشق

بدين سبب كه دهان بسته مات مي نگرماگر سعادت و بختت نصيب كرد حكيم

بگو به شاه رضا جان نثار و مفتخرماصفهان 23 / 5 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 64]