کد مطلب:230838 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:95

طوفان
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلامدر بستر طوفان بلا چون كه خميدم

ناجي چو تو و اجدادت و اولاد نديدم (ع)در مرتبتت آنكه رضا گفت رضايي (ع)

الحق به نجاتم تو رضايي كه پريدماز صومعه ودير بريدم ز ندايت

بر امر تو دلبسته و از غير بريدمبر من همه جا راه نمايي به سعادت

چون راز وفا را ز ازل از تو شنيدمدر كعبه ز انوار تو بر طوس بگردم

چون درگه تو قبله ي من هست و اميدممهرت به دلم مانده و ثبت است به گردون

مهر دگري غير ولايت نخريدمهر روز و شبم را به نيازي ز تو ياد است

چون گفتمت آنرا به همان فيض رسيدمگفتي كه حكيما بگشا عقده ي دل را!

گفتم به زيارت كه سوي دوست دويدماصفهان 24 / 5 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 65]