کد مطلب:230840 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:89

باز آمدم
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلام



باز آمدم به درگه شاهي كه در جهان

باشد اميد عشق ولايت به هر زمان



باز آمدم به درگه فيضي كه خاك او

چون توتيا و سرمه چشم است بي گمان



باز آمدم به خدمت درگاه شاه دين

شاه رضا و ضامن آهوي بي امان



باز آمدم كه فيض بگيرم ز درگهش

شاهنشهي كه داد كرامات بي كران



باز آمدم كه باز به شكرانه ي نجات

گويم سپاس، شاه رضا (ع) اي اميد جان!



باز آمدم كه راه گشايد به كربلا

سوي حسين (ع) شاه شهيدان در اين جهان



بر درگهش هر آنچه بخواهي به عشق گوي

چون دست و دامنت بكند پر در آن مكان



مي گفت چون حكيم شبانروز ذكر دوست

پيروز گشت و نيك برآمد ز امتحان



مشهد مقدس 25 / 5 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)



[ صفحه 67]