کد مطلب:230841 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:86

بارگاه كرامت
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلاماينجاست بارگاه كرامات مرتضي (ع)

اينجاست جايگاه سجاياي مصطفي (ص)اينجاست درگهي كه تو را ناز مي خرد

اينجاست پايگاه ولاي شه رضا (ع)اينجا به درگه شه خوبان (ع) خوش آمدي

اينجاست كاورد به تو خود يك جهان صفااينجا كه مي نوازدت از عشق هر زمان

اينجا كه مي دهد به هر آن درد تو شفااينجا امام هشتم ما شاه دين رضا (ع)

در بارگاه فيض رسان خفته از جفااينجا ولايت ابدي فيض بخش خلق

دارد كرامتش به همه خلق از وفااينجا خوش آمدي به هر اميد آمدي

طوفان بحر غم شكند بر تو ناخدااينجا حكيم دست به دامان او بزن

تا آنكه وارهاندت از غم شه رضا (ع)مشهد مقدس 25 / 5 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 68]