کد مطلب:230843 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

اميد شيعيان
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاماميد شيعيان شاه رضايي (ع)

امام متقين نور ولاييببين عشاق خود را سوي درگاه!

روان هستند چون مشكل گشاييتمناي خلايق از وجودت

بود فيضي كه بر آنها رواييمراد عاشقاني در ولايت

كه خود بر عاشقان بي چون صفاييبه راهت استواران سينه چا كند

به جان مملو از مهر و وفايينميرم من از ين پس چون تو دارم

كه خود جانبخش در ارض و سمايياميدي در ولايت بر ضعيفان

شدي جانبخش چون نور ولاييحكيم اي شه به درگاهت ز جان گفت!

تو عشقي هم ز نورت جانفزاييمشهد مقدس، حرم مطهر 30 / 5 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 70]