کد مطلب:230844 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

عاشق جانباز
باسمه تعالي

تقديم به خاكپاي حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام



پروانه پري دارم، ديوانه سري دارم

بر گرد وجود تو از جان نظري دارم



سر مستم از آن بويت، دلبسته به ابرويت

من از دم گرم تو جانا ثمري دارم



من عاشق جانبازم، مي سوزم و مي سازم

از شمع رخت جانا سوزانده پري دارم



اي شمع شبستانم اي نوگل بستانم

از نور گل رويت، بر جان اثري دارم



مگذار مرا تنها، دلخسته شدم جانا

در خلوت تنهايي، چشمان تري دارم



در حسرت ديدارت پژمرده و بيمارم

جانا تو كه ميداني حال دگري دارم



هر لحظه به ياد تو گريم به نياز تو

بر تربتت از عشقم هر دم سفري دارم



باور نكنم يكدم بيرون بشوم از غم

از عشق حكيمت گفت ديوانه سري دارم



مشهد مقدس، حرم مطهر 1 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)



[ صفحه 71]