کد مطلب:230852 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:93

مهر رويت
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلاممهر رويت راز جامي چون دل من نوش كرد

راهدار به رحمتت پيغام من در گوش كردمن ز شوق ديدنت مي سوختم هر لحظه اي

فيض ديدارت ز رحمت آتشم خاموش كردچونكه از جا مي شدم مست مي ميخانه ات

نور ذاتت اين سر ديوانه را مدهوش كردگرچه دل مجروح شد در انتظار ديدنت

زخم دل را عشق رويت نيك مرهم پوش كردرحمتت امري گران بر رويت ذلت تو كرد

كاروان عشق را يكباره مخمل پوش كردمست عشقت چون حكيم آورد كلك از مهر تو

پيش از آن جام تولاي وجودت نوش كردمشهد مقدس، حرم مطهر 8 / 6 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 79]