کد مطلب:230857 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

در جهان آفرينش نو گل موسي الرضايي
باسمه تعالي

ولادت حضرت جوادالائمه عليه السلام مباركبادگوهر مكنون عشق از آسمان نوري گران زد

پرتو آن اختر تابنده بر بنيان جان زدآسمان شد نور باران دست افشان گشت قدسي

بر ولايت مژده آمد نور رحمت بر جهان زدشاه خوبان را خبر آمد ز نوزاد ولايت

همره كر و بيان طوبي گلي ره از جنان زددر جهان آفرينش نوگل موسي الرضايي

لمعه مه پاره اش را بر فراز آسمان زدخوش درخشيد آن گران اختر به سقف سبز خضرا

بر رضا (ع) آن نور چشم از عشق، دل بر بيكران زدمأمن جود و كرامت عارف عشق و ولايت

بر جهان عشق بي چون راه خود بر خاوران زدپرتو رحمت عيان گرديد از تالار خلقت

چون جواد (ع) متقين از عشق نورش پرتوان زدروز ميلاد حكيم امروز بس شاد است و سر خوش

بر علي موسي الرضا تبريك خود با قلب و جان زداصفهان 20 / 8 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 85]