کد مطلب:230858 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:98

نشات
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامچه خرم شوم دل چو آيم به كويت

سر از پا ندانم چو آيم به سويتاميدم بدان شد به قدسي مكانت

شميم خوشي را ببويم ز رويتعلي ابن موسي رضا جان رضا جان (ع)

فداي وجودت چو حسن نكويتجهاني به حيرت ز جاه و مقامت

چو مهمان به گاهت نوازي به خويتنصيبم تو كردي كه خاكت ببوسم

وجودم شگفتا كه بسته به مويتچه شاهان كه همچون گدايان به گاهت

بيفتند در پاي تو خاك پويتسوار و پياده به عزم زيارت

همه كاروانها روانند سويتز نور تو حق داد بر من مقامي

كه از عطيه او شدم نغز گويتاز آن مي كه نوشم به نشات ز درگه

به حكمت رساني حكيم از سبويتاصفهان 20 / 9 / 1376

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 86]