کد مطلب:230862 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:93

توتيا
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامآن شميم دلجويت وان رخ ملك خويت

لذتي به من بخشد در كرانه ي كويتديده بر رهت دارم توتيا كنم خاكت

تا شوند بيناتر بر غلام ره پويتبسته ام به دل از عشق تار موي مشكينت

تا كني نظر بر اين بسته دل به گيسويتسر زنم به هر مسجد بر نماز عشق از جان

مبينمش دو صد محراب در رواق ابرويتدر رهت چه مي ارزد تا فدا كنم يك جان

آرزو كنم بخشم جان به هر سر مويتبين حكيم را در كوي مي كند غزلخواني

زان دمي كه عازم شد تار سيد در كويتاي اميد هستي ها اي كرانه ي رحمت!

يا رضا (ع) تويي ضامن ده پناه آهويت!مشهد مقدس - حرم مطهر 12 / 6 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 90]