کد مطلب:230863 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

زمزمه ي عشق
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامنرگس مستت نشان عشق تو دارد

عشق وجودت مرا به زمزمه آردخواهمت اي شافع قيامتم امروز

رحمتي آري كه ديده ژاله بباردمن به سراي توام روانه ز پيمان

آنكه به تو بستم، ار زمانه سر آردشكر خدا را كه اي سلاله ي ياسين (ع)

سوي توام زايري كه غصه نداردمهر توام در دل است و عشق تو در سر

اين سر سرمست بين كه سر به در آردشاه رضا (ع) شافي قلوب شكسته!

عشق تو مرهم به هر جريحه گذاردعاشق موسي الرضا (ع) كه خواست حكيما

تا به ره عشق دوست جان بسپاردپرواز زاهدان - مشهد مقدس - 12 / 6 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 91]