کد مطلب:230866 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

سرا پرده عصمت
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامدر سرا پره عصمت همه جا شور و نواست

پسر فاطمه را بين كه سيه پوش عزاستهمه جا غلغله برپا شده زين سوك عظيم

زاري خلق جهان بين كه در اين روضه بپاستصاحب تعزيت اينجاست رضا (ع) مظهر نور

شور و غوغا چو قيامت شد و از جان برخاستروح نستوده ولايت شرف كون و مكان

به جهان پرتو خود زد كه دمادم برجاستضارب دربه درش بين شده در قعر حجيم

مام شاه شهدا (ع) بين كه بهشتش مأواستهمگان جامه درانيم چو خونين جگريم

خون گرا زديده بباريم در اين سوز به جاستنور چشمان نبوت (ص) مه، همستاي علي (ع)

صاحب روضه رضوان كرمش روح افزاستپور موسي (ع) شه بر حق به عزايش بنشست

ناله سر داد ز جانش كه به خضرا برخاستشب زاري است به زهرا (س) كه روان كرد حكيم

دجله از اشك بصر چون كه رهين بر زهراست (س)مشهد مقدس - حرم مطهر - بالاي سر مقدس - 14 / 6 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 94]