کد مطلب:230868 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

سايه طوبي
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامسايه طوبي و همچو روضه رضوان

درگه شاه رضاست (ع) بهر فقيرانمونس دلها بود سلاسه زهرا (س)

محفل نورش دمد به جان شفيقانراز ولايت نكرز زاده موسي (ع)

بهر عنايت ببين ز كوي شفيعانتا به ملك پر كشيده پرتو مهرش

آيت عشق است اوي و رحمت يزدانماه ز نورش گرفته نور جلالت

مهر منور شده ز جلوه جانانسر بنهي گر به عشق بر در درگه

راه دهندت به شوق در بر خوبانباده مينوئيش بنوش حكيما!

تا بشوي خود ز جمع نغمه سرايانمشهد مقدس - حرم مطهر - 17 / 6 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 96]