کد مطلب:230875 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:95

راه سعادت
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامراه تو راه است سوي عشق و سعادت

كوي تو كوي است سوي بذل و وفايتمهر تو مهر است بر عطا به فقيران

عشق تو عشق است بر اميد ولايتچهر تو ماه است و خور ز نور تو خيزد

ذره ز نورت گرفته مهر لقايتآنچه تقلا كنم به درگهت اي شه (ع)

هر چه بروبم حريم نور ولايتهان نشوم شاد آن كه شكر نمايم

تا كه بگيري مرا به زير لوايتاي شه عرشي مقام و خفته ي طوس

نيك مرا خوانده اي به بوسه ي پايتعطر فشانند قدسيان به تولا

پر ز گلاب و گل است محضر و جايتبوسه به خاكت زنم اگر بپذيري

سر به قدومت نهم به ذوق صفايتنيست حكيما اگر چه غصه در اين كوي

چون كه نيم خادمش رواست شكايتداخل هواپيماي اصفهان، مشهد 25 / 8 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 103]