کد مطلب:230876 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

امشب ز دل
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام

بعثت نبي اكرم (ص)امشب ز دل نمايش هفت آسمان ببين

امشب شرار عشق در اين آستان ببينامشب ببين كه حور ثناخوان درگهند

امشب حضور شاه رضا (ع) قدسيان ببينامشب به شوق بعثت ذات محمدي (ص)

جبريل (ع) را به مصطبه كهكشان ببينامشب ز بارگاه علي موسي الرضا (ع)

پرتو به عرش تا سر هفت آسمان ببينامشب صلاي عشق به احمد (ص) امين (ع) زند

آثار آن به چشم به دو روزمان ببينامشب به شوق جمله زاير به درگهند

بزم و صفا ز رونق اين بوستان ببينامشب به عشق ذات محمد (ص)در اين مقام

شور و نشاط خلق در اين گلستان ببينامشب حكيم را به نغمه ي ذات رسول حق (ص)

شادي كنان، به ملهله تا بيكران ببينمشهد مقدس، حرم مطهر سه ربع صبح: 26 / 8 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 104]