کد مطلب:230877 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

نماز عشق
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام

بعثت نبي اكرم (ص)نماز عشق دارم در سراي يار امشب

ز شوق عطيه ي بعثت ز جانم بي قرار امشببه درگاه امام حق علي موسي الرضا (ع) گويم

مبارك باد اين بعثت بر اين والا تبار امشبنخفتم تا ثنا گويم به سوي خالق يكتا

كه تا آرند بر بعثت پيام گلعذار امشببه شادي مي در اندازيم در ساغر كه در مستي

شود شكران بر اين بعثت به دادار كبار امشبصلاي عشق بر پا شد ز درگاه رضاي (ع) ما

كه بويم من از اين بعثت هواي مشگبار امشبهزاران نغمه خوان اينجا به گردد دوست مي خوانند

نواهايي كز اين بعثت شود عشق آشكارا امشبحكيما نغمه گر خواني يك امشب را به بعثت خوان!

كه انوار نبي (ص) كرده است درگه نور بار امشبمشهد مقدس، حرم مطهر يك و يك چهارم صبح: 26 / 8 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 105]