کد مطلب:230878 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

مباركباد
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام

بعثت نبي اكرم (ص)آمدم درگهت اي جان به مباركبادت

تا كه بر بعثت احمد (ص) بنمايم شادتآمدم تا به سر كوي تو گل افشانم

آمدم تا كه كنم شاد دل اجدادتآمدم تا كه كنم سجده ي شكر از ملكوت

آمدم تا كه شوم بنده ي غم آزادتآمدم تا كه فرستم صلواتي به رهت

آمدم تا كه برم بهره اي از ارشادتآمدم تا كه سلامي كنم اي شاه رضا (ع)

بين حكيم آمده امشب مباركبادتمشهد مقدس، حرم مطهر صبح: 26 / 8 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 106]