کد مطلب:230880 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

اين در و درگاه
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام

بعثت نبي اكرم (ص)اين در و درگاه تو بوسم ز جان

من كه در اين بارگهم الاامان!اي شه خوبان (ص) نظري كن به ما!

تا كه بگيريم ز نورت شفاما به رهت اشك فشان آمديم

بر سر كوي تو ز جان آمديمدرگه تو مظهر عشق و صفاست

مأمن نور است و سراي وفاستشاه رضا زاده ي موسي علي (ع)!

اي ز تو شد كل جهان منجلي!شربت عشق تو چو نوشيم ما

خلعت ره پوي تو پوشيم ماچون كه به خدمت به سرايت رسيم

سر به در بارگهت مي زنيمزان كه طلب كرديم اي شاه دين (ع)!

اي كه تو هستي به خلايق مبين!راه تو بر من بگشوده است چون

من زده ام خيمه به كوي جنوناين سر مستم شده مي نوش تو

گشته ز صهباي تو مدهوش توراز ولايت چو نمودي به من

گشته ام از عشق به تو مؤتمنپيرو آيين درايت منم

در كنف شاه ولايت منمسوخت حكيم آن كه ز جان سوخته

رسم و ره عشق تو آموختهمشهدمقدس، حرم مطهر: 27 / 8 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 108]