کد مطلب:230881 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

نغمه ي بعثت
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام

بعثت نبي اكرم (ص)برخاست ز تالار حرا نغمه ي بعثت

بر ذات نبي (ص) فخر بشر امر نبوتفرمان خدا بود ز جبريل (ع) رهاورد

تا آن كه شود ذات نبي (ص) رهبر امتگفتا كه بخوان نام خداوند تبارك

كاو داده به تو علم و همه عزت و شوكتشد چهر تو خورشيدوش از نور خدايي

برخيز و بيفشان به جهان نور ز عامتدر قدس ملك شادي جانانه به پا خاست

و ز نام تو شد بعثت جانبخش قيامتگونام خداوند خود آن خالق هستي!

كو بر تو بياورد به عشق تو سلامت [1] .گو نيست خدايي مگر آن قادر يكتا

كان را كه بود نقطه ي توحيد كلامتگو تا حكيمت بزند نغمه به بعثت

كز پرتو نور تو شود ثبت به نامتمشهد مقدس، حرم مطهر: 28 / 8 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 109]
[1] سلام و درود خداوند تبارك و تعالي.