کد مطلب:230882 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

شه مسموم
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاممهر تو بر دل زدم از سكه ات

اي شه مسموم جفايا رضا (ع)ياور من باش به ايمان و عشق

تا كه بگيرم ز مقامت صفايك نظر افكن به من از روي لطف!

تا به نگاهي ز تو گيرم شفاخالق هستي به تو تفويض كرد

تا كه ز جانم برهاني بلاچاره من رحمت و الطاف تست

من كه به عشق تو شدم مبتلاراه ده اين قطره به درياي عشق!

تا كه از اين من شودم تن رهاگر چه حكيمت همه دم از تو گفت

بيش كن اين گفته به راه ولا (ع)!اصفهان مسجد درب كوشك 5 / 10 / 77

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 110]