کد مطلب:230885 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:103

خادم
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامپيرويت كرده ام اي نازنين

خادم خود بر در و درگه ببيناي شرف نور ولايت رضا (ع)!

اي ز تو تصوير به عرش برينآن كه به خاكت بنهد سر به عشق

آن كه به درگاه بسايد جبينآن كه بگيرد ز تو اي شه (ع)، مراد!

آن كه ز خنجر به تو آرد طنينآن سر ديوانه و سر مست عشق

آن كه ببيني شده مست اين چنينخود سر كوي تو گرفته مقام

آن كه شده شاعر اصحاب دينگشته ز خود بي خود وفاني به تو

حل شده در بحر ولاي يقينگفته او چون گهر آيد برون

بين به سرايت شده روح الامين (ع)راهي كويت شده از جان حكيم

نغمه سرايت شده از جان رهيناصفهان: جمعه 21 / 12 / 1377

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 113]