کد مطلب:230886 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:110

تاج
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاممرا تاج شاهنشهي داده اي

كه در بارگاهت رهي داده ايهر آندم كه آيم به درگاه تو

ثناي تو گويم به خرگاه توبه عشق تو شد جاودان نام من

كه بر عشق كردي روا كام منچه بهتر از اين تاج شاهنشهي

كه مانم به گيتي چو سر و سهينه هر عاشقي لايق عشق تست

نه هر رهروي راه نور تو جستبر آنم ز مهر تو ره يافتم

به عشق تو من دين و دل يافتمصفايي ده اي جان موسي الرضا (ع)

كه آن سان نمودي ز مرگم رهادر اين هفت سال گهر باريم

گهرها بدين سان روان داديمبه طبعي خروشان به عشق ولا

مرا رهنمون گشته اي از صفابه درگاه پاكت گهرها سرود

حكيم آنگه گويد ز جانش درودمشهد مقدس - حرم مطهر - بالاي سر مقدس 27 / 12 / 77

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 114]