کد مطلب:230887 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

پيمان عشق
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامبه پيمان عشقي كه بر دوست بستم

ز هر نامراد منافق گسستمبه كوي تو سر دارم اي شاه خوبان

رضا (ع) جان به سوي تو آورده ستمعطا كن هر آن را طلب كردم اي جان!

كه در معبر آرزوها شكستمتمناي من شد ز جان خاك بوسي

چو بوسم ز نشأت ببيني كه مستمسر خود بسايم به درگاهت اي شه!

ز هر درگهي غير خوبان گسستمشه ملك طوس اي سر و جان فدايت!

تفقد كن اين ذره را تا كه هستمكه درگاه روبم غزلخوان حكيمي

صلاي تو گويم كه مولا پرستممشهد مقدس - حرم مطهر 27 / 12 / 77

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)

[ صفحه 115]