کد مطلب:230891 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:89

درگه راز
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامتا ببينم رخ ماه تو در اين درگه راز

به رهت ناله بر آرم همه از فرط نيازبه سراي تو فرا خوانده شدم از ره لطف

آرزوئيست كشي بر سر من دست نوازسر كوي تو چنان زار و پريشان شده ام

نرسد هر چه به مويت بكنم دست درازهر چه آيم به تولا كه نهم سر كف پات

چه كنم من به نشيب و تو نشستي به فرازز ره عشق ز جان خوردن اندوه رواست

عشق گويد كه به هر عشوه ي جانسوز بسازدرگه از شهپر قدسي شده فرش اي شه عشق (ع)

به صلاي تو شدم با همه قدسي دمسازآرزويم شده يك بوسه به درگاه رضا (ع)

رحمتي كن كه شود راه اكنون بر من بازجون حكيم آمده امروز سرا پا ز گناه

رحمتت همره او كن كه توئي بنده نوازمشهد مقدس - حرم مطهر 4 / 1 / 78

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 119]