کد مطلب:230893 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

سوز دل
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلاممن چو دين و دل به راهت باختم

يك نفس تا بارگاهت تاختمپيش از آن با كسب رخصت زان مقام

خويش را از بهر خدمت ساختمراهي كويت شدم شاه رضا (ع)

پي به ذكر نغمه ها پرداختمنغمه ات را خوانده ام با سوز دل

يك به يك با سوز دل بنواختمقلب من بر تار مويت بسته شد

چون غلامي پيكرم آراستمبر حكيمت رحمت آوردي بسي

زان سبب قدر تو را بشناختممشهد مقدس 4 / 1 / 78

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 121]