کد مطلب:230896 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

سرشك غم
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام

در شهادت جد بزرگوارشان حضرت امام باقر عليه السلامبر خاكپاي پاك تو ريزم ز غم سرشك

كز مرغ ناله خيزد و از سنگ هم سرشكنالم به درگهت چو كه شبگير مرغكان

زين روز قتل باقر (ع) دين ريز دم سرشكبر بست شادي از دل و رفت از سرم سرور

بس غم فتاد بر دل و شد همدمم سرشكداناي بيكران كه ز علمش جهان به پاست

بهر شهادتش زنم از بار غم سرشكدر بارگاه مظهر نور آمدم به سوگ

بر شست و شوي مرقدش از جان زنم سرشكبنگر بر پيكرم چو كمان گشته از غمش

سيلاب شد روانه از اين پيكرم سرشكجد كبار و معدن علمت رضاي (ع) من!

شد راهي جنان كه زنم دم به دم سرشكچون پنجمين امام (ع) بشد راحت از جهان

بنگر به داغ غم كه چسان بار دم سرشكقتل امام ما شد دين باقرالعلوم (ع)

زد بس شرر به جان كه چنان سر دهم سرشكخواندم حكيم مرثيه باقرالعلوم (ع)

روز شهادتش كه باز مرا آردم سرشكمشهد مقدس - حرم مطهر - بالاي سر مقدس 5 / 1 / 78

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 124]