کد مطلب:230897 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

خاك بوسي
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامخاك تو بوسيدم و رفتم رضا (ع)

ليك نگشتم ز كمندت رهابوسه به خاك درت از جان زدم

گل شده هر ذره ي خاك از صفاجان كه فرا راه تو دادم ز كف

حال گرفت از دم گرمت شفاخنده كه از لب شده بود از ملال

گشته كنون بر رخ تو برملاآن چه كه زر بود و بشد خاك خشك

حال دگر باره نمودي طلاچون كه از آن خاك سيه بر شدم

خاستم از عشق و بگفتم صلابار دگر خاك تو بوسم ز جان

بيش ز صد بار و بگويم رضا (ع)تا كه بروبم در و دربند تو

راه ده اين سوخته ي بي نوااز سر جان خادم كويت حكيم

گويدت از عشق دمادم ثنامشهد مقدس 7 / 1 / 78

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)