کد مطلب:236015 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:124

توطئه
مأمون، با احترام زياد، امام رضا (ع) را در جاي خود نشاند. مثل هميشه بر او درود فرستاد و گفت: «خوش آمدي پسر عمو! قصر ما دوباره عطر باران شده!»

امام بي مقدمه و كوتاه ماجراي ديدار فضل و هشام را براي مأمون تعريف كرد. مأمون آشفته شد. به راز واقعي توطئه ي آنان پي برد. با خوش رويي برگشت طرف امام و گفت: «حق همان است كه شما گفتيد. آنها به من دروغ گفتند. آنها درباره ي من و تو توطئه كردند...!»[ صفحه 152]