کد مطلب:24016 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:433

مقدمه
آشنائي با آئين پيامبر (ص) پيش از برانگيختگي به رسالت، در گروه اين است كه وضع آئين نياكان و برخي از اعمال او، روشن گردد، زيرا معمولاً ايمان و توحيد و يا ضلالت و گمراهي كودك، شاخه اي از درختي است كه در دل خانه مي رويد و شاخ و برگ مي كشد، اگر ايمان و توحيد شخصيتهائي مانند «عبدالمطلب» و «ابوطالب» و «والدين پيامبر (ص)» به روشني ثابت گردد، شك و ترديد در ايمان پيامبر (ص) قبل از بعثت و گرايش او به آئين توحيد، وسوسه اي بيش نخواهد بود.

ما براي اينكه پيرامون اين موضوع به صورت مستدل و مبسوط سخن گفته باشيم نخست وضع آئين نياكان و اعضا بيت هاشمي را تشريح مي نمائيم و سپس به تبيين وضع آئين رسول گرامي پيش از بعثت مي پردازيم.

نخست پيرامون آئين «عبدالمطلب»، «ابوطالب»، «عبدالله»پدر پيامبر (ص)، و «آمنه» مادر گرامي رسول الله سخن مي گوئيم. اينك تفصيل گفتار پيرامون شخصيتهاي چهارگانه: