کد مطلب:24018 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:425

ايمان ابوطالب پيش از بعثت
سياست گذاران حكومتهاي وقت، از ترس اينكه مبادا فضيلتي در حق امام علي (ع) به نام «ايمان پدر بزرگوار» او به نبوت پيامبر، ثابت گردد، سعي و تلاش نموده اند كه او را يك فرد غير مؤمن قلمداد كنند، و اگر يك دهم شواهدي كه بر ايمان ابوطالب وجود دارد، درباره يك فرد بي طرف وجود داشت، همگان به ايمان او اذعان پيدا مي كردند و او را صحابي عادل، و جانباز و فداكار، معرفي مي نمودند ولي چون اين دلائل انبوه درباره والد اميرمؤمنان علي (ع) است پرده هاي ضخيم تعصب مانع از آن شده است كه سيماي واقع به نحوي كه هست مشاهده گردد از آنجا كه درباره ايمان او كتابها و رساله هاي فراوان نوشته شده است و ما نيز در كتاب «فروغ ابديت» به گونه اي گسترده سخن گفته ايم، از اين جهت در اين مورد به فشرده گوئي پرداخته و به اندكي از دلائل روشن اشاره مي نمائيم و مجموع دلائل خود را درباره ايمان او به پيش از بعثت و يا پس از آن در دو بخش مطرح مي كنيم: