کد مطلب:24020 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:411

ايمان ابوطالب پس از بعثت
هر چند پيرامون ايمان او به برادرزاده خود كتابهاي فراواني نوشته شده و حقيقت به نحو روشن، بازگو شده است ولي مشكل اذعان به ايمان او دو چيز است كه يكي علاج پذير و ديگري علاج پذير نيست.

علت شك در ايمان براي ساده لوحان اين است كه چرا او مانند ابوذر و ابن مسعود در مسجد الحرام تظاهر به ايمان ننموده و فقط، سعي خود را مبذول مي داشت كه برادرزاده را از گزند دشمن حفظ كند.

در حالي كه نكته ترديد و يا انكار غير اين گروه اين است كه او پدر علي امير مؤمنان است اگر ثابت شود كه پدر او يك فرد مؤمن بوده در اين صورت گذشته بر اينكه فضيلتي براي او ثابت مي شود، سبب مي گردد كه ديگر خلفا از اين فضيلت بي بهره شوند.

اگر جهت نخست از طريق دلائل تاريخي قابل رفع است، ولي جهت دوّم با بحث علمي برطرف نمي گردد، از اين لحاظ ما در اين جا دلائل ايمان او به نبوت برادرزاده اش را مي نگاريم تا گروه نخست پس از دقت، شك را از دلها، بزدايند همچنانكه از خداوند «مقلب القلوب» خواستاريم، با ولايت تكويني در دلهاي گروه دوم تصرف كند و آنها را براي درك حقيقت آماده سازد و به آنان گوش شنوا و چشم بينا عنايت فرمايد. اينك دلائل ايمان ابوطالب: