کد مطلب:24021 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:384

دلائل سه گانه بر ايمان ابوطالب
بهترين و مطمئن ترين راه براي كشف خصوصيات روحي يك فرد، دقت در امور سه گانه مربوط به او است:

1- گفتار او در اين مورد.

2- رفتار او در اين ماجرا.

3- سخنان نزديكان وي در حق او.

ما براي كشف حقيقت هر سه را مي پيمائيم، سرانجام ببينيم هر سه راه ما را به كجا رهبري مي كنند.