کد مطلب:24024 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:417

وصيت ابوطالب هنگام مرگ
وي هنگام مرگ به فرزندان خود چنين گفت: من «محمد» را به شما توصيه مي كنم، زيرا او امين قريش و راستگوي عرب، و حائز تمام كمالات است آئيني آورده كه دلها بدان ايمان آورده، اما زبانها از ترس شماتت به انكار آن برخاسته است من اكنون مي بينم كه افتادگان و ضعيفان عرب، به حمايت او برخاسته و به او ايمان آورده اند، و محمد با كمك آنها بر شكستن صفوف قريش قيام نموده است، سران قريش را خوار، خانه هاي آنان را ويران، و بي پناهان آنها را قوي و نيرومند و مصدر كار نموده است سپس گفتار خود را با جمله هاي زير پايان داد:

اي خويشاوندان من، از دوستان و حاميان حزب او (اسلام) گرديد هر كسي پيروي او را نمايد، سعادتمند مي گردد، هرگاه اجل مرا مهلت مي داد، من حوادث روزگار را از او دفع مي نمودم.

ما شك نداريم كه وي در اين آرزو راستگو بوده، زيرا خدمات و جانفشانيهاي ده ساله او، گواه صدق گفتار او است چنانكه گواه صدق، وعده اي است كه وي در آغاز بعثت به محمد (ص) داد، زيرا روزي كه پيامبر (ص) تمام اعمام و خويشاوندان خود را دور خود جمع كرد و آئين اسلام را به آنها معروض داشت، ابوطالب به او گفت: برادرزاده ام قيام كن، تو والا مقامي حزب تو، از گرامي ترين حزبها است تو فرزند مرد بزرگي هستي، هرگاه زباني تو را آزار دهد، زبانهاي تيزي به دفاع از تو بر مي خيزند، و شمشيرهاي برنده اي آنها را مي ربايد به خدا سوگند اعراب، مانند خضوع حيوان نسبت به مادرش، در پيشگاه تو خاضع خواهند شد.