کد مطلب:24026 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:403

نظر دانشمندان شيعه
علما اماميه و زيديه، به پيروي از اهل بيت همگي اتفاق دارند كه: ابوطالب يكي از افراد برجسته اسلام بوده و روزي كه جان از بدنش خارج گرديد، دلي مالامال از ايمان و اخلاص به اسلام و مسلمانان داشت و در اين باره كتابها و رساله هاي زيادي نوشته اند از اعصار گذشته تاكنون هيجده كتاب پيرامون ايمان ابوطالب به رشته تحرير درآمده است براي آگاهي بيشتر به كتاب «الغدير» ج 7 ص 402 - 404 چاپ نجف مراجعه بفرمائيد.