کد مطلب:24029 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:435

سفيان ابن سعيد ثوري
ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثمان ذهني - يكي از دانشمندان رجال اهل سنت - پيرامون سفيان ثوري، چنين مي گويد:

«كان يدلس عن الضعفاء = سفيان ثوري چنين بود كه احاديث جعلي را از راويان ضعيف، حكايت مي نمود.»

اين سخن گواه روشنگري است بروجود تدليس در روايات سفيان ثوري به طوري كه احاديث وي را از درجه اعتبار ساقط مي كند.