کد مطلب:245340 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:160

علي بن مهزيار اهوازي
از ياران خاص و نمايندگان امام جواد عليه السلام بود و از اصحاب نزديك امام رضا و امام هادي عليهماالسلام نيز به حساب مي آمد. بسيار عبادت مي كرد و در اثر سجده هاي طولاني پيشاني اش پينه بسته بود. به هنگام طلوع آفتاب سر به سجده مي نهاد و سر بر نمي داشت تا هزار تن از مؤمنان را دعا كند و از خداوند متعال براي آنان، آنچه براي خود مي خواست، درخواست مي كرد.

علي بن مهزيار در اهواز مي زيست و بيش از سي كتاب تأليف كرد. [1] در مراتب ايمان و عمل به چنان مقام ارجمندي نايل شد كه يك بار امام محمد تقي عليه السلام در تقدير از او نوشت:[ صفحه 283]بسم الله الرحمن الرحيم. اي علي! خداوند به تو پاداشي نيكو عطا فرمايد و تو را در بهشت جاي دهد، و در هر دو جهان از خواري نگاه دارد و در آخرت با ما محشور كند. اي علي! من تو را در خيرخواهي و اطاعت و احترام و خدمت و انجام آنچه بر تو واجب است آزموده ام. اگر بگويم هيچكس را چون تو نيافته ام اميد آن دارم كه در اين گفتار راستگو باشم. خداوند بهشت فردوس را پاداش تو قرار دهد، مقام تو و نيز خدمات تو در گرما و سرما و شب و روز بر من پوشيده نيست. از خداوند مي خواهم در قيامت هنگامي كه همه ي مردم جمع مي شوند، تو را به رحمت ويژه اي اختصاص دهد. چنان كه مورد غبطه و حسرت ديگران قرار گيري. همانا خداوند شنونده ي درخواست ها است. [2] .


[1] محدث قمي، الكني و الالقاب، ج 1، ص 424.

[2] شيخ طوسي، غيبت، ص 255.