کد مطلب:245341 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:159

احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي
او از مردم كوفه و از ياران ويژه ي امام رضا و امام جواد عليهماالسلام بود و نزد آن دو امام معصوم ارج بسياري داشت. چندين كتاب و از جمله كتاب «الجامع» را تأليف كرد. فقاهت او را همه ي دانشمندان شيعه قبول دارند و او را مورد اطمينان كامل مي دانند. [1] .

اين عالم بزرگوار همان كسي است كه همراه با سه نفر ديگر به خدمت امام رضا عليه السلام شرفياب شد و امام نسبت به او محبت و احترام خاص مبذول داشت. اين روايت را در زندگي امام رضا عليه السلام قبلا نقل كرده ايم.


[1] كشي، الرجال، ص 558.