کد مطلب:2535 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

مقدمه
از جمله مسائل جامعه ما ، دوري نسل جوان از معارف اسلامي است ، و آنكه

اين مشكل را بهتر از همه حس كرده و بي تابانه در پي رفع آن است همين

نسل جوان است . تنها كساني مي توانند به اين نياز جامعه به درستي پاسخ

گويند كه از يك سو خود فرهنگ اسلامي را از سرچشمه هاي اصيل آن فرا گرفته

باشند و از سوي ديگر به زبان زمان خويش سخن بگويند و حال و هواي روزگار

نسل جوان را درك كنند .

استاد شهيد مطهري در شمار معدود كساني بود كه از شرايط لازم براي آشنا

ساختن نسل امروز با اسلام برخوردار بود . او نماينده راستين حوزه هاي علميه

در دانشگاههاي امروز بود . چون زبان نسل جوان را مي دانست و مي فهميد ،

پيغام اين نسل را مي شنيد و

به حوزه هاي علميه مي برد . وي مشكل دوري نسل جوان را از فرهنگ اسلامي به

خوبي و بهنگام شناخته و راه حل آن را نيز دريافته بود و بسياري از آثار

خود را دقيقا در جهت رفع اين مشكل تأليف كرد .

مجموعه " آشنايي با علوم اسلامي " كه پس از شهادت آن استاد به چاپ

مي رسد از قبيل همين آثار است . اين مجموعه را استاد براي جواناني نوشت

كه نخستين قدم را در راه آشنايي با معارف اسلامي برداشته اند ، وسعي او

همه اين بود كه در اين سلسله ، سادگي و اختصار را در عين صحت ، اساس

قرار دهد و راه را براي ورود آنان به فضاي روحپرور فرهنگ اسلامي باز كند

. اين سلسله دروس ، در اصل تقريرات درسهاي آن استاد براي دانشجويان

سالهاي اول و دوم دانشكده " الهيات و معارف اسلامي " دانشگاه تهران

بوده است و بعضي از بخشهاي آن مانند " آشنايي با فلسفه اسلامي " در

زمان حيات و با اجازه ايشان ، به دفعات متعدد در دانشگاه صنعتي شريف

تدريس مي شده است .

استاد شهيد قصد داشت اين سلسله دروس را قبل از انتشار مورد باز بيني

قرار دهد . دريغ كه اين فرصت به دست نيامد و شمع روشن زندگاني او توسط

منافقان خاموش گشت . پس از شهادت استاد بهتر آن ديديم كه اين مجموعه

را بي هيچ تغيير و تبديل و به همان صورت كه بود ، منتشر سازيم .

دفتر اول و دوم اين مجموعه كه " آشنائي با منطق و فلسفه اسلامي " و "

آشنائي با كلام و عرفان اسلامي و حكمت عملي " بود

قبلا منتشر شد ، و اينكه سومين دفتر اين مجموعه كه " آشنائي با اصول فقه

و فقه " است در دسترس جواناني قرار مي گيرد كه در پي شهادت او پيكرش

را با فرياد " معلم شهيدم ، راهت ادامه دارد " بدرقه كردند . رحمت بر

روان پاكش باد .

شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد مرتضي مطهري