کد مطلب:275521 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:169

تقديم
به پيشگاه آن انقلابگر بزرگي كه انتظار قيام شكوهمندش خود قيامي است كه باطل و باطل مداران را با سفير خشم منتظران به نابودي مي كشاند: به امام بزرگواري كه با ظهور پيروزمندش راسالت ناتمام تمامي انبياء و اولياء، كامل خواهد شد: به امام مهدي (عج)...[ صفحه 8]