کد مطلب:275568 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:195

شرط ولايت اهل بيت برائت از دشمنان
بديهي است، انسان، دوستدار هر كسي كه باشد، از دشمنان او فاصله مي گيرد والا در محبت او بايد ترديد كرد. قرآن نيز در آيات متعددي به اين اصل، تصريح نموده مي فرمايد: لا تجد قوما يومنون بالله و اليوم الاخر يوادون من حاد الله و رسوله. كسي را كه به خدا و قيامت ايمان دارد نخواهي يافت كه با دشمن خدا و پيامبر دوستي نمايد. [1] لذا، شرط صحت ولايت اهل بيت، دشمني با كساني است كه غاصب حق خلافت آنان بوده، آنان را آزار داده، به قتل رسانيده، فضائل آنان را انكار كرده اند. رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم در روايتي در شان حضرت علي عليه السلام كه اهل سنت نيز نقل كرده اند، فرمودند: لا يقبل الله ايمان عبد الا بولايته و البرائه من اعدائه. خداوند ايمان هيچ كسي را نمي پذيرد مگر اينكه او به ولايت حضرت علي معتقد بوده، از دشمنان او بيزار باشد. [2] بدين جهت در روايات، آن كس از دوستداران اهل بيت عليهم السلام كه با دشمنان اهل بيت دوستي نموده، دوستداران اهل بيت را دشمن بدارد، به دجال[ صفحه 76]تشبيه شده، وجود آنان را باعث گمراهي مردم دانسته و فرموده اند: ان ممن يتخذ اهل البيت لمن هو اشد فتنه علي شيعتنا من الدجال از ميان كساني كه دوستدار ما اهل بيت هستند كسي است كه فتنه او در جمع شيعيان ما از فتنه دجال شديدتر است. راوي پرسيد: به چه جهت؟ اي پسر رسول خدا؟ فرمودند: بموالاه اعدائنا و معاداه اوليائنا. زيرا با دشمنان ما دوستي نموده، دوستان ما را دشمن مي دارند. [3] در حقيقت، محبت اهل بيت و اقرار به فضائل آن بزرگواران، اختصاصي به فرقه ناجيه، شيعه اثنا عشري نداشته، بسياري از دانشمندان اهل سنت همچون ابن شعيب نشاني (م 303)، ابن مردويه (م 410)، ثعلبي (م 427)، ابونعيم (م 430)، ابن مغازلي (م 483)، حاكم حسكاني (م حدود 470)، ابن شيرويه (م 509)، خطيب خواندي (م 5680)، ابن عساكر (م 573)، گنجي شافعي (م 658)، محمد بن طلحه (م 652)، سبط ابن جوزي (م 6540)، محب الدين طبري (م 694)، مير سيد علي همداني (م 786) و... در اين امر با ما مشتركند. آنچه جدا كننده اعتقاد شيعي از آنها مي باشد، علاوه بر اعتقاد به خلافت ائمه اهل بيت عليهم السلام، توجه به لزوم تبري در كنار تولي است، كه بنا بر مدارك فوق، ولايت بي برائت منشا نجات نخواهد بود.


[1] سوره مجادله: 23.

[2] المناقب، خطيب خوارزمي:33 و 32 ح 2.

[3] صفات الشيعه:50 ح 14 از حضرت رضا عليه السلام.