کد مطلب:275847 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:172

رفع امتيازات
امام صادق (ع):

چون رستاخيز قائم بياغازد، قطايع [1] ، از ميان مي رود. و ديگر اقطاعي در ميان نخواهد بود. [2] .


[1] قطايع زمينها و ملكهايي است كه از راه امتياز به نزديكان حكام داده مي شود تا آباد كنند و بهره آن املاك از آن ايشان باشد. در آن، مقاطعات و صور ديگري از آن مرسوم است...

[2] بحار الانوار، ج 309:52: اذا قام قائمنا اضمحلت القطائع، فلا قطائع....