کد مطلب:275850 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:170

بي نيازي همگاني
امام صادق (ع):

به هم بپيونديد. به يكديگر نيكي روا داريد و مهرباني كنيد. سوگند به آن كس كه دانه را در دل خاك شكافت و جان انسان را آفريد، روزگاري برسد، كه كسي براي درهم و دينار خويش جايي نيابد، به اين علت كه همه مردمان، از فضل خدايي... بي نياز باشند و مستغني. [1] .


[1] بحار الانوار، ج 146:51: تواصلوا و تباروا و تراحموا، فو الذي فلق الحبه و برء النسمه، لياتين عليكم وقت، لا يجد احدكم لديناره و درهمه موضعا، يعني لا يجد... لاستغناء الناس جميعا بفضل الله....