کد مطلب:275851 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:164

ديگر مستيزيد
امام باقر (ع):

همه مال و خواسته دنيا، آنچه در درون زمين است و آنچه بر روي آن، نزد مهدي گرد آيد. آنگاه مهدي[ صفحه 44]به مردم بگويد: بياييد! اينها، همان چيزهايي است كه براي بدست آوردن آنها، از خويشان خود بريديد (قطع رحم كرديد)، خونها ريختيد، و محرومات الهي را مرتكب شديد... آنگاه، چنان كه كسي پيش از او نبخشيده است، به مردم ببخشد. [1] در اين روايت، به اين حقيقت اشاره شده است كه در حكومت قرآني مهدي (ع)، اداره امور زندگي بشر - در سراسر گيتي - به يك مركز نيرومند و پاك بستگي دارد، و ثروتها همه، در يك جا فراهم مي شود. ديگر مردمي، به جرم اينكه در منطقه هاي نامساعد و فقير زندگي مي كنند و در سرزمينهاي تهي از ثروت نشسته اند، يا منابع و ثروتهايشان غارت مي شود و وجه المصالحه قرار مي گيرد، يا (در سطح يك جامعه) چون از فاميلهاي معين نيستند، يا زد و بندهاي ويژه ندارند، يا... گرسنه نخواهند ماند و محروميت نخواهند برد.


[1] بحار الانوار، ج 29:51: و تجمع اليه اموال الدنيا كلها، ما في بطن الارض و ظهرها، فيقول للناس: تعالوا الي ما قطعتم فيه الارحام، و سفكتم فيه الدماء، و ركبتم فيه محارم الله. فيعطي شيئا لم يعط احد كان قبله.