کد مطلب:275852 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:165

پيراستن
امام باقر (ع):

آنگاه كه قائم قيام كند، وارد كوفه شود و دستور دهد تا مساجد چهارگانه را ويران كنند تا به پايه (و اصل نخستين خود) برسد، سپس آنها را به صورت سايباني - مانند سايبان حضرت موسي - بسازد. و همه مسجدها[ صفحه 45](در كشورهاي جهان)، هموار (و بي گنبد و گلدسته خواهد بود، و كنگره اي نخواهد داشت، مانند زمان پيامبر ص.... [1] .

امام صادق (ع):

مهدي مانع الزكاه را (كسي كه حقوق مشروع مردم را از مال خود بيرون نمي كند و نمي پردازد) مي كشد. [2] اين بود ترسيم چند بخش از زندگي با مهدي و اجتماع روزگار مهدي عليه السلام. امروز مي گويند اگر مقدار ناآباد زمين آباد گردد، و از ديگر اغذيه و مواد خوراكي طبيعت استفاده شود، انسان قادر است بر گرسنگي و فقر فائق آيد، حتي اگر جمعيت بشر به دو برابر - و بيشتر - افزايش يابد. [3] .

از اينجا درك مي كنيم كه مهدي (ع) چسان مشكلات مادي انسان را حل مي كند و روي اصول آبادي همه منطقه هاي زمين، و بهره برداري صحيح از آن، و - مهمتر از همه - توزيع عادلانه ثروت، وضع اقتصادي و معاش انسان را سامان مي بخشد. عامل ديگر فقر - در برخي از مناطق جهان - نامساعد بودن وضع آب و هوا، كم ارزشي زمين، نبودن معادن و امثال آن است، و در زير عنوان 11 - در اين فصل - در حديث امام[ صفحه 46]باقر (ع) ديديم كه ثروتها، در حكومت مهدي، در يك نقطه جمع مي شود، و همه برابر تقسيم مي گردد، و ديگر كسي محكوم به شرايط محيط نيست. و دانستيم كه اين بشارتها ناظر به دوران رشد و بي نيازي انسان است، و روزگاري كه مستمندي نخواهد ماند، و گرسنه اي نخواهد بود، و جاهلي پيدا نخواهد شد، و مشكلات علمي بشر حل خواهد گشت، زيرا امام، از نظر شيعه، فقط براي نظم سياسي جامعه نيست، بلكه براي رهبري انسان است و تربيت انسان. پس در آن روزگار ديگر ملل قوي و ضعيف، جوامع عقب افتاده و پيشرفته، مفهومي ندارد. سود و سودپرستي - كه عامل ايجاد طبقات و هر گونه استثماري است. از ميان مي رود. كار به صورت يك خدمت اجتماعي در مي آيد. هر كس براي اجتماع و بر اصل تعاون و تكافل كار مي كند. در داد وستد، كسي از كسي سود نمي گيرد. كار، خريد و فروش نمي شود. بلكه افراد، طبق معاهدات انساني به معناي واقعي، به كار گمارده مي شوند. و اين خود همان سير تكاملي كار انسان است، كه شكل نهاييش همان است. محرك اوليه كار، شلاق (در دوران بردگي) و بعد از آن فشار و جبر بوده، و امروز شكل ملايمتري به خود گرفته، كه براي برخي تحصيل روزي و براي برخي ديگر منفعت شخصي است، كه از ثمره كار توقع[ صفحه 47]دارند، تا زماني كه كار به منزله يك خدمت اجتماعي برسد، آن وقت يگانه محرك آن نفع عمومي و وظيفه تكافلي خواهد بود. اين سير تكاملي كار بالاخره صورت يك خدمت اجتماعي به خود بگيرد، در بعضي از جوامع حيواني عملي شده است، در زنبور عسل [4] ... و روي اصل تحريم سود، ديگر طبقه بيكاري كه از كار ديگران استفاده مي كنند به وجود نمي آيد. و ريشه پول و پول پرستي از بن كنده مي شود. حكومت اشيا بر بشر نابود مي گردد. بشر بر اشيا حكومت مي كند. گرامي داشتن شخصيت بشر، جايگزين پرستش پول مي شود. طرز فكرها تغيير مي كند. انسان با موازين تربيت صحيح انساني تربيت مي شود. [5] چنانكه نمونه هايي از آن را در تربيت اوليه اسلام ديده ايم). مقياسها دگرگون مي گردد و ارزشها اوج مي گيرد و فقط انساني مي شود. و شايد آن روزگار، روزگاري باشد كه فيلسين شاله مي گويد:... شايد آرزوي اينكه روزي تمام افراد بشر، براي توليد چيزهايي كه مورد نياز همه است، متفقا كار كنند و ثروت و آنچه براي رفاه زندگي همگاني لازم است، به طوري تساوي يا منصفانه در اختيار مردم قرار گيرد، آرزوي محالي نباشد. [6] .[ صفحه 49]
[1] بحار الانوار، ج 333:52: اذا قام القائم، دخل الكوفه و امر بهدم المساجد الاربعه حتي يبلغ اساسها، و يصيرها عريشا كعريش موسي، و يكون المساجد كلها جماء لا شرف لها، كما كان علي عهد رسول الله (ص).... براي توضيح بيشتر به نوشته ديگر مولف: عصر زندگي - پژوهشي در انقلاب جهاني امام مهدي (ع)، كه در همين زمينه نگارش يافته است، مراجعه شود.

[2] بحار الانوار، ج...: 325:52 و مانع الزكاه يضرب رقبته.

[3] به انسان گرسنه، مسائل كشورهاي آسيايي و آفريقايي و اقتصاد جهان مراجعه شود.

[4] اقتصاد سياسي:9 به بعد.

[5] براي دگرگون ساختن هنر اجتماعي نخست بايد اصول تربيتي آن جامعه را دگرگون ساخت. قدرت تربيت آن اندازه است كه لنين مي گويد: مردم را مي توان طوري تربيت كرد كه از دولت بي نياز باشند.

[6] تاريخ مالكيت - چه مي دانم؟:108 به بعد.