کد مطلب:275858 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:170

اصل توكل
خوب است در اينجا سخن دو بزرگ را، درباره توكل، نقل كنيم، تا شايد جلو بد آموزيهاي سست عنصران و بي خبران از معارف و تعاليم واقعي دين را بگيرد.