کد مطلب:275865 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:143

الفرد نورث وايتهد
ممكن است حدس بزنم كه آن مذهب بالاخره به جوامع بشري پيروز مي گردد كه براي درك، نسيمي از ابديت را بگستراند، و تمام اين موجودات را به عنوان حقايق گذاران كه نشاني از آن ابديت دارند، قبول نمايد. [1] .[ صفحه 155]
[1] در زمينه جامعه شناسي - چاپ دوم:359.