کد مطلب:275867 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:148

اوليوروندل هولمز
هر قدر معلومات بشري زيادتر مي شود، شكاف بين علم و مذهب تنگتر مي گردد، و فهم درست عدم امكان ايمان به خدا را بيشتر مي كند. [1] .


[1] اثبات وجود خدا - مقاله ما ديگري به تنهايي كافي نيست از: دانشمند طبيعي، ايروينك ويليام نبلوچ.