کد مطلب:276067 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:132

حضرت مهدي در ضمانت و حمايت خداست
قال ابو محمد الحسن العسكري (ع): لما وهب لي ربي مهدي هذه الامه ارسل ملكين. فحملاه الي سرادق العرش حتي وقفا بين يدي الله عز و جل فقال له مرحبا بك عبدي لنصره ديني و اظهار امري و مهدي عبادي آليت اني بك آخذوا و بك اعطي و بك اغفر و بك اعذب اردداه ايها الملكان رداه، رداه علي ابيه ردا رفيقا و ابلغاه فانه في ضماني و كنفي و بعيني الي ان احق به الحق و ازهق به الباطل و يكون الدين لي واصبا. [1] .

حضرت عسكري عليه السلام فرمود: هنگامي كه خداوند[ صفحه 23]مهدي اين امت را به من بخشيد، دو ملك را فرستاد. پس او را به سراپرده هاي عرش بردند تا اينكه او را در محضر خداي عز و جل قرار دادند. پس خداوند به او فرمود: آفرين به تو بنده ام براي ياري دينم و اظهار امرم و هدايت بندگانم. سوگند مي خورم كه به سبب تو بگيرم و به خاطر تو عطا كنم و به جهت تو ببخشم و به خاطر تو عذاب كنم (ملاك من در عطا و عذاب و رحمت، تو هستي). برگردانيد او را اي دو ملك. برگردانيد او را به سوي پدرش با مهرباني، پس بدرستي كه او در ضمانت و حمايت من است و چشم من به اوست تا اينكه حق را به وسيله او محقق كنم و باطل را به دست او نابود سازم و دين براي من پا بر جا شود.[ صفحه 24]
[1] همان، ج 1، ص 27.