کد مطلب:276069 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:69

دعاي داعيان را امام زمان آمين مي گويد
طبق روايات وارده هنگامي كه مواليان و دوستان خاندان عصمت و طهارت دعا مي كنند، اولياي خدا آمين مي گويند، و چه ارزشمند است دعايي كه حضرت اباصالح المهدي عليه السلام آمينش را بگويد. براي اثبات گفتارمان به بيان يك روايت بسنده مي كنيم: محمد بن الحسن الصفار در بصائر الدرجات به سند خود از ابوالربيع شامي آورده است كه گفت: به حضرت ابوعبدالله صادق عليه السلام عرضه داشتم: از عمرو بن اسحاق حديثي به من رسيده. فرمود: آن را عرضه كن. گفتم: وي بر اميرالمومنين علي عليه السلام داخل شد، پس[ صفحه 29]آن حضرت آثار زردي بر صورتش ديد، فرمود: اين زردي چيست؟. پس بيماريي كه در او بود، توضيح داد. آن حضرت به او فرمود: ما خوشحال مي شويم به خوشحالي شما، و اندوهگين مي گرديم به حزن شما، و بيمار مي شويم به بيماري شما، و دعا مي كنيم براي شما، و شما كه دعا مي كنيد ما آمين مي گوييم. عمرو به اميرالمومنين عليه السلام عرض كرد: آنچه فرموديد دانستم، ولي چگونه ما دعا مي كنيم شما آمين مي گوييد؟. آن حضرت فرمود: بر ما يكسان است حاضر و دور. امام صادق عليه السلام فرمود: عمرو راست گفته است. [1] .[ صفحه 30]
[1] بصائر الدرجات، ص 260.